Solární systémy

Solární systémy

Cílem naší činnosti  je úspora energie vynaložené na ohřev vody a vytápění a především ochrana životního prostředí. Využitím solárních systémů snižujeme spotřebu fosilních paliv a v důsledku toho i produkci škodlivých emisí do ovzduší. Pomáháme zákazníkům vybrat nejvhodnější řešení kvalitními, přesto cenově dostupnými výrobky. Vždy se jedná o výhodnou investici která může být i zdrojem stálých příjmů, které garantuje stát. Zajistíme kompletní technologii, její montáž i následný záruční a pozáruční servis.

Ohřev vody pomocí solárních článků

Celoroční solární ohřev teplé vody je v současné době pro běžné domácnosti nejlepším způsobem využití slunečního záření. U dobře dimenzovaného systému s vysokým poměrem investičních nákladů a získaného tepla je solární pokrytí ohřevu vody až 60 %. Může být ale i vyšší.

Výroba elektrické energie

Nechte ČEZ, ať platí vám! Fotovoltaické články téměř vždy poskytují větší výkon, než jaký je domácnost schopna zužitkovat. Přebytečnou energii musí vykupovat ČEZ za státem garantované ceny.
 

Poslední práce